E-Dergi Oku 

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Tersanelere Katkısı

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Tersanelere Katkısı

26 Mart 2013 | TEKNİK MAKALE
27. Sayı (Aralık 2012)

Bahar Şen LRQA Baş Denetçisi
Uluslararası bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı olan OHSAS 18001, ağır sanayilerden biri olan Gemi İnşa Sektörünün gelişimine katkı sağlayacak önemli araçlardan biridir.

Tersaneleri iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek risk grubuna taşıyan bazı faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

•    Oldukça sıkışık alanlarda yapılan ağır ve tehlikeli işler
•    Yoğun taşeron kullanımı
•    İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgi, bilinç ve donanım eksiklikleri
•    Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarında sistemlerin olmaması veya uygulamada aksaması

İş Kazalarına Sebep Olan Ortam ve Davranışlar

İş kazalarına sebep olan ortam ve davranışlar incelendiğinde, karşımıza uzun bir liste çıkmaktadır. Bunlar:
•    Makina ve tesislerde koruyucuların bulunmaması
•    Mevcut koruyucuların makina üzerinden çıkarılması
•    Hatalı makina, araç ve gereçlerin kullanılması
•    Bakım ve onarımın yeterli seviyede ve zamanında yapılmaması
•    Makina donanım ve tesislerin güvensiz olarak tertip ve tanzimi
•    İşletmenin kötü çalışma metotları
•    Yeterli aydınlatma ve havalandırmanın olmaması
•    Kişisel iş güvenliği malzemelerinin çalışanlara verilmemesi veya kullanılmaması
•    Uygun koruyucu malzeme seçilmemesi
•    Çalışanın görev verilmeden çalışması
•    Hızlı çalışmak - acelecilik
•    Güvenlik donanımını kullanım dışı bırakmak
•    Ekipmanı güvensiz bir biçimde yönetmek
•    Güvensiz pozisyonlar
•    Güvenliği önemsememek
•    Aşırı güven
olarak sayılabilir.

Sağlık ve Güvenliğin İhmal Edilmesinin Kuruluşa ve Çalışana Maliyeti:
Sağlık ve güvenliğin ihmal edilmesinin kuruluşa ve çalışana, hem insani maliyeti hem de finansal maliyeti  bulunmaktadır.

İnsani Maliyet:
•    Fiziksel - Uzuv kaybı veya hareketsizlik
•    Psikolojik - Stres veya depresyon
•    Genel olarak hayat kalitesinin azalması

Kuruluşu Etkileyen Doğrudan Finansal Maliyet Kalemleri:

•    Zarar gören ekipmanın tamiratı
•    Kazazadenin ücreti / tazminat
•    Yatırım maliyeti (Örnek: Ekipmanın yenilenmesi)
•    Kaybedilen zaman = ParaKuruluşu Etkileyen Dolaylı Finansal Maliyet:

Kazaların görünen ve görünmeyen maliyetleri çok büyüktür. Çeşitli olumsuzluklar sonucu oluşan basit bir kazanın maddi maliyetini örnek olarak inceleyecek olursak:
Toplamda 425 dk kaybedilebileceği öngörülebilir. Bu da 8 saatlik iş kaybı demektir. Bunun dışındaki dolaylı kayıplar:

•    Yetenek ve becerilerin kaybı
•    Kayıp zaman (Yeni eleman işe alma, eğitim, ekipman)
•    Üretim kaybı
•    Sigorta kapsamı dışındaki  kayıplar veya  daha yüksek yeni sigorta maliyetleri
•    Müşteri güveni ve kredibilite
•    Diğer çalışanlarda moral bozukluğu

Dolaylı maliyetler, genellikle direkt maliyetlerin 8 - 36 katı arasında değişmektedir.

İş Kazası İstatistikleri
ILO’nun 2009 yılı açıklamalarına göre dünyada her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmektedir. Her 15 saniyede bir işçi ve her gün yaklaşık 6 bin 300 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık 360 bin kişi iş kazasından, 1 milyon 950 bin kişi meslek hastalıklarından, 651 bin işçi zehirli maddelerden dolayı gelişmekte olan ülkelerde yaşamını yitirmekte ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır.

SGK kayıtlarına göre Türkiye’de 2008′de 72.963 iş kazası ve 539 meslek hastalığı vakası yaşanmış, 866 çalışan yaşamını yitirmiş, 1694 çalışan sürekli iş göremez olmuş, 1 milyon 865 bin 295 gün geçici iş görmezlik oluşmuştur.

Bu soruna olası en iyi çözümlerden birisi iyi uygulanan bir OHSAS 18001 sistemidir.

OHSAS 18001’e Uygun Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur?
Sistem kurma ve belgelendirme adımları şu şekilde sıralanabilir.

1. Öncelikle yapılması gereken, çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin (ilgili tüm tarafların) hangi iş sağlığı güvenliği tehlikeleri ile karşı karşıya olduğunun tespit edilmesidir.
-     Gece çalışma
-     Yüksekte Çalışma
-     Islak Ortamda Çalışma
-     Ağır İş Makineleri ile Çalışma
-     Kapalı Hacimlerde Çalışma
-     Elektrikli Aletlerle Çalışma vb.

2. Daha sonra bu tehlikeler hakkında risk değerlendirmesi yapılarak, önem durumuna karar verilmelidir. Önem durumuna karar verirken en az şu kriterler dikkate alınmalıdır:
-     Bu tehlikelerden kaynaklana bilecek olayların ortaya çıkma olasılığı nedir?
-     Eğer olay ortaya çıkarsa bunun olası sonucunun şiddeti ne olur?
Risk Değerlendirme
Olasılık X Şiddet = RİSK

3. Bundan sonra acil durumlar da dahil olmak üzere bu risklerin kontrol altına alınması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması için yapılacak faaliyetler belirlenmelidir.
-     Yangına Hazırlık
-     Patlamaya Hazırlık
-     Batmaya Hazırlık vb.
-     Yüksekte Çalışma Talimatı
-     Kimyasal Maddelerle Çalışma Talimatı
-     Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı vb.

4. Tüm bu prosedürler hazırlanırken, yasal ve diğer gerekliliklere uyum süreci başlatılmalı, bu gereklilikler dikkate alınarak yöntemler oluşturulmalıdır.
5. Sistem kurmanın bir sonraki aşaması olarak, kuruluşun kendi içerisinde denetim mekanizmaları kurup işletmesi gerekmektedir. Bu amaçla firma personeli arasından görevlendirilecek iç denetçiler aracılığyla “İç Denetimler” yapılmalı ve  “İş Sağlığı ve Güvenliği Performans İzleme Faaliyetleri” başlatılmalıdır.
Bu süreçte sistemin sürdürülebilir ve gelişmeye açık olmasının sağlanması temel şarttır.

Sistem Belgelendirmesi Adımları
Sistemin kurulmasının ardından uluslararası bağımsız bir kurum tarafından denetleme ve bu denetlemenin başarıyla sonuçlanması halinde ise belgelendirme gerçekleşir. Bunun için aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir:

•    Belgelendirme kuruluşuna başvuru
•    Denetleme kuruluşu tarafından Birinci Aşama Denetim ile Risk Değerlendirmesi ve Sistem Altyapısının Gözden Geçirilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
•    İkinci Aşama Denetim ile Yasal Uyum da dahil tüm uygulamaların gözden geçirilmesi
•    Uluslararası tanınırlığı olan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Onayı
•    Yıllar içerisinde yapılan takip denetimleriyle sistemin sürekli canlı kalmasının sağlanması ve geliştirilmesi

Kazaları önlemek, tehlikeli durumları azaltmak elimizdedir. Güvenli ortamlar yaratmak ve güvenli davranış şekillerini benimsemek, iş güvenliği bilincimizi artırmak bu yolun başlangıcı olacaktır. Sistematik olarak iş güvenliği sistemini kurmak, kurallarını uygulamak ve sürekliliğini takip etmek için kuracağınız OHSAS 18001 sistemi, ileride işletmenize kazalardan ya da ekipman kayıplarından kaynaklanacak maliyetleri azaltacak bir yatırım olacaktır.

 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Koruma Fonksiyonlu Bir Yangın Pompasının Optimal Bir Tasarımı

Yangından korunma, ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir parçasıdır, sosyalist piyasa ekonomisinin gelişmesinin vazgeçilmez bir garantisidi...
27 Aralık 2022

Gemilerde Yangın Söndürme Sistemleri

Ömer AYDIN / Control Technic Elektrik Ltd....
29 Eylül 2022

Beklenen Proje: Denizcilik ve Lojistik Bakanlığı

CAPT. SHIPBROKER ATİLLA AKBAŞ Deniz-Liman-Petrol/Lojistik Yönetim Uzmanı...
2 Temmuz 2022

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2024 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.