E-Dergi Oku 

Anadolu Sigorta kargo gemilerinde açık ara pazar lideri

6 Nisan 2010 | SÖYLEŞİ
13. Sayı (Mart-Nisan 2010)

500 adetin üstünde tekne sigortası ve yüzde 17'lik pazar payıyla denizcilik sigortalarında pazar lideri olan Anadolu Sigorta, kargo gemilerindeki açık ara önderliğini sürdürüyor. Denizcilik alanındaki toplam tekne makine sigortalarının yaklaşık yarısını gerçekleştiren firma, yat sigortalarında da etkinliğini arttıracak hizmetleri gündemine aldı.
Denizcilik sektöründe gemi ve teknelere ilişkin poliçelerde zorunluluk aranmıyor. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi dışında zorunlu bir poliçe yok. Bu nedenle denizcilik sektörü, özel sigortacılığın geliştiği önemli bir alan. Türkiye İş Bankası'nın bir kuruluşu olan Anadolu Sigorta, 1925 yılında Atatürk tarafından kurulan "ilk ulusal sigorta şirketi".

 

Anadolu Sigorta, denizciliğe ilişkin olarak mal taşımaları (emtia), para, hisse senedi taşımaları (kıymet) ve teknenin bütünlüğünü korumaya yönelik (tekne makine v.b) tüm sigorta branşlarında hizmet veriyor. Sigortacılıkta tekne, deniz üstünde kendi gücüyle hareket eden her türlü araç olarak tanımlanıyor. Tekne tanımlaması temel olarak gemi ve yat sınıflarını içeriyor. Geçtiğimiz yıl nakliyat branşında 63 milyar 244 bin liralık poliçe düzenleyen Anadolu Sigorta, yaklaşık yüzde 17'lik pazar payı ile denizcilik sektöründe lider durumda. İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü mezunu Anadolu Sigorta Nakliyat ve Sorumluluk Sigortaları Müdürü Murat Işıklı işletme ve sigortacılık eğitimi almış. Gemilerde uzak yol gemi kaptanlığı da yapan Işıklı, denizcilik sektöründe sigortalar ve Anadolu Sigorta'nın sektöre sunduğu hizmetler, müşterileri ve performansına ilişkin konularda dergimize bilgi verdi.

Sigorta, ihtiyaç duyulduğu anda alınamayacak tek şeydir

"Su üstünde kendi gücüyle hareket eden her türlü aracı 'tekne' olarak tanımlıyoruz. Hatta deniz uçakları bile bu tanımda tekne sınıfına giriyor. Sigortaları 2'ye ayırıyoruz. Tekne makine sigortaları ve Tekne P & I  (Protection and Indemnity) sigortaları. P and I sigortaları koruma ve tazmin kulüpleri şeklindedir. Kulüp sigortalarında kar amacı yoktur. Donatanların bir araya gelerek oluşturduğu kulüpler, gemilerin karşılaştığı zorlukları aşmada donatanlara kolaylıklar sağlıyor. Donatanlar kulüplere belirli aidatlar ödeyerek üye oluyorlar. Bu aidatlar, geminin taşıdığı yüke gelen zararlarda, personel yaralanma ve kazalarında, çevre kirliliğine yol açan olaylarda kullanılıyor".

Anadolu Sigorta Nakliyat ve Sorumluluk Sigortaları Müdürü Murat Işıklı

Donatanlar risklere karşı sigortalarını mutlak olarak yaptırıyorlar

"Tekne makine sigortası ve P and I sigortalarının yapılması zorunlu değil. Tekne branşında zaten zorunlu bir poliçe yok. Ancak ticari faaliyetlerini eksiksiz ve risksiz yapmak isteyen donatanlar, mutlak suretle sigortalarını yaptırıyorlar. Özellikle tekne makine ve P and I sigortaları, mutlaka düzenleniyor. Bunların dışında tekne kazanç kaybı, grev-harp, tekne-yat inşa, öne çıkan diğer önemli poliçeler. Tekne makine sigortası, teknenin seferi esnasında uğrayabileceği fiziki bütünlüğünü bozucu risklere karşı yapılıyor. Çatışma, çarpma, kaza ve makine hasarları gibi riskleri sigortalıyoruz. Her tekne, kusuru oranında karşı tarafa verdiği zararı karşılamak zorundadır. Bunlar tekne makine sigortası içinde kısmi veya tamamen yer alabilir. Çatışma mesuliyeti teminatı, tekne poliçesi kapsamında kısmi olarak temin edildiğinde zararın kalan kısmı, P & I sigortalarından karşılanıyor."

Tekne makine sigortaları ilk sırada yer alıyor

"Mal poliçelerini ayrı tutarsak tekne makine sigortaları prim tutarları açısından deniz sigortalarında ilk sırada yer alıyor. 2009 yılı rakamlarına baktığımızda yük sigortaları da büyüklük olarak yaklaşık bu düzeylerde. Herkes menfaatini sigorta ettirir. Yük sigortalarını donatanlar değil,  yük sahipleri yaptırıyor. Donatan kendi kusuru nedeniyle yüke-mala gelebilecek zararlardan ötürü P and I sorumluluk sigortası yaptırıyor. Yükler ayrıca mal sigortaları kapsamında yük sahiplerince de sigortalanıyor."

Kargo gemilerinde açık ara pazar lideriyiz

"Tekne sigortalarında özellikle kargo gemilerinde açık ara pazar lideriyiz. Halen 500 adetin üstünde sigortalı teknemiz bulunuyor. Türkiye'de denizcilik alanındaki toplam tekne makine sigortalarının neredeyse yarısını biz yapıyoruz. Bu sonuca uzun yılların birikimiyle ulaştık. Türkiye'nin büyük filoları Arkas, Nemtaş, İzmir Demirçelik, Mardaş, İÇDAŞ, Horizon ve Beykim bizde sigortalı. Yurt dışının dikkatini çekecek kadar iyi bir portföyümüz var. Prim tutarları tekne sigortalarına göre düşük olsa da 1300 adet yat poliçemiz var, bu da azımsanmayacak bir rakam. Son dönemde yat sigortacılığına yönelik çok ciddi hazırlıklarımız var. Değişik teminat uygulamalarımız olacak, bunu da yakın bir dönemde kamuoyuyla paylaşacağız."

Sadece mali karlara dayalı sigortacılık uzun soluklu olamaz

"Kriz olduğunda bundan en çok etkilenen sektörlerden birisi de sigortacılıktır.  Taşıma düşünce navlun fiyatları ve bunlara bağlı tüm sigortalar birbirinden etkilenir. Devletin krizle birlikte sektörü destekleyici önlemler almasını bekliyoruz. 2008 yılında çıkarılan bir kanuna göre tekne sigortaları, yurt dışında yapılabilecek sigortalar kapsamına alındı. Yurt içinde bu sigorta poliçelerinden yüzde 5 oranında vergi alınıyor. Ancak yurt dışında böyle bir vergi olmadığı için haksız bir durum oluştu. Biz bu durumu dengelemek için yüzde 5 oranında eksik primle müşterinin karşısına çıkmak durumundayız. Bu noktada devletin yurt dışında yaptırılan sigortalar nedeniyle vergi kaybına uğradığını da söylemek gerekiyor. Sözgelimi benzer bir durumda olan havacılıkta durum bunun tam tersidir. Uçak sigortalarının yurt içinde yaptırılma zorunluluğu var. Tekne sigortalarında da bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. Bu sigortaların yurt içinde yaptırılması sektörün gelişimi açısından daha faydalı olacak."

"1980 yılında yapılan düzenlemelerle ve kaliteli işçiliğimizle denizciliğimiz hızlı biçimde gelişti. Gemi inşa sanayimiz bugün, 20 yıl öncesiyle kıyaslanamaz bir yapıda. Anadolu Sigorta bu gelişime ayak uydurdu. Sektörde özellikle teknik kârların olmadığı bir piyasada sadece mali kârlara dayalı sigortacılığın uzun soluklu olamayacağını düşünüyor ve pozisyonumuzu da buna göre alıyoruz."

Anadolu Sigorta denizciler için doğru adres

"Sloganımız Anadolu Sigorta hasarı hemen öder, eksiksiz ve tam olarak öder. Denizcilik camiasına gerçekten iyi hizmet veriyoruz. Anadolu Sigorta, Lloyd's List 2009 denizcilik ödüllerinde sektöre en iyi hizmet veren sigorta şirketi seçildi. Böyle bir kategoride  'ilk defa bir sigorta şirketi' bu prestijli ödülü aldı. Bugüne kadar yüklü tazminatlar ödedik, iyi teminatlar sağlıyoruz. Denizden gelmiş bir insan olarak donatanlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Denizciler sigortayı sadece prim tutarı, yüzdesi olarak görmemeli. Anadolu Sigorta denizciler için doğru adrestir, geçmişte birçok firma bunu gördü. Uzun yıllardır bizimle çalışan sadık müşteri tabanımız, sürekli genişliyor. Biz tüm denizcilerin arkasında değil, yanındayız. Denizcilerle beraber yürümeye devam edeceğiz."

Anadolu Sigorta Hizmetleri Tekne & Makine Sigortası

Ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelere, tekne& makine sigortasıyla teknenin seferi esnasında uğrayabileceği fiziki bütünlüğünü bozucu risklere karşı korunuyor.  Çatışma, çarpma, kaza,  makine hasarları, kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu sigortalı gemiye gelebilecek zararlar gibi riskler sigortalanıyor. Bu sigorta ile sigorta konusu tekne için üç farklı teminat ile sigorta koruması sağlanıyor: Tam Ziya Teminatı, Dar Teminat  ve Geniş Teminat. 

Tekne Harp & Grev Sigortası

Bu sigorta ile ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelerin Tekne & Makine Sigortası ile teminat harici bırakılan harp, grev, kargaşalık, terörizm ve kötü niyetli hareketler vb.  rizikolar sonucu teknenin zarar görmesi teminat altına alınıyor. Tekne Harp & Grev Sigortası, tek başına temin edilmiyor. Tekne&Makine Sigortası sağlanan teknelere bu hizmet veriliyor.

Gezinti Teknesi (Yat) Sigortası

Ticari veya özel amaçlı gezinti teknelerinin, denizde,  karada veya çekek yerinde Enstitü Yat Klozu'nda belirtilen şartlara bağlı olarak  zarar görmesi teminat altına alınıyor. Enstitü Yat Klozu yatlara ait bir şartlar bütünü. Ticari amaçlı, mavi turlarda kullanılan tekneler, restoran olarak hizmet veren tekneler  veya kişilerin özel malı olan tekneler bu kapsamda sigortalanıyor.

Tekne/Yat İnşa Sigortası

Yeni inşa edilen veya kapsamlı tadilat gören tekneler için yapılan bu sigorta inşaat faaliyeti bitene kadar, 1 yıldan uzun veya kısa süreli olarak da düzenleniyor. Tekne/Yat İnşa Sigortası özellikle bankaların ve finans kuruluşlarının kredi vermeleri sonucunda mutlak suretle bu kredinin geri dönüşümünü garanti altına almak için yaygın biçimde uygulanan bir poliçe. Navlunların yüksek olduğu, açığa gemi yapmanın yoğun olduğu dönemde inşa sigortaları en üst seviyeye geldi. Ekonomik gidişatla birlikte bu poliçeler azalıp, yükseliyor.

 Marina/Çekek Yeri İşletenleri Sorumluluğu

Marina/çekek yeri işletme faaliyetinde bulunan işletmelerin faaliyetleri sırasında üçüncü  şahıslara karşı verebileceği zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu teminat altına alıyor. Marinalarda teknelere gelebilecek zararlar sorumluluk türündeki bu poliçelerle garanti altına alınıyor.  

Liman/Terminal İşletenleri Sorumluluğu

Bu poliçe, liman işletme faaliyeti ile ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. ile 3. şahıslara mallarında yükleme, boşaltma, yanaşma sırasında oluşabilecek zararlar, limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar ve bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alıyor.

 

Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası

Gemi tamircilerinin iskeledeki, kızaktaki gemiler ve kendi kontrolündeki üçüncü kişilere ait emtia, araç vb. ile üçüncü kişilerin kendilerine gelebilecek ve gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklanan yasal sorumluluklarını teminat altına alıyor.

Balıkçı Tekneleri Sigortası

Boyu 2,5 metreden büyük olan ve ticari olarak balık avlama ruhsatına sahip tekneler ile bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, Tekne Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirlenen kloz ve özel şartlara bağlı olarak denizde ya da çekek yerinde teminat altına alıyor.

Tekne Kazanç/Kira Kaybı Sigortası

Teknenin Tekne & Makine sigortasının Anadolu Sigorta tarafından temin edilmesi durumunda sigorta teminatı kapsamında oluşan bir hasar sonucu ortaya çıkan kira/kazanç kaybını poliçede belirlenen şart ve limitlerle güvence altına alınıyor. Buna ek olarak uyuşturucu (Drug) Kazanç/Kira Kaybı teminatı da sağlanabiliyor.

 

Tekne Rehinli Alacaklı Sigortası

Bu poliçede Tekne & Makine sigortasının Anadolu Sigorta tarafından temin edilmesi durumunda teknede rehinli alacaklı sıfatı ile menfaati bulunan kurumlar sigortalıdır. İpotekli teknenin Tekne&Makine ve P&I sigortalarına eş sigorta ile temin edilen, fakat bu poliçelerden herhangi birisinin ipotekli geminin zararını tazmin etmemesinden sonuçlanan zararlar teminat altına alınıyor.

 

Fidye ve Kaçırma Sigortası

Tekne & Makine sigortasının Anadolu Sigorta tarafından temin edilmesi durumunda sigortalı teknenin kaçırılması sonucunda serbest bırakılması için talep edilen fidye, sigortalı tekneyi alıkoyan korsanlar ile yürütülecek görüşmelere fidyenin taşınması ve teslimi konularında danışmanlık-destek, sigortalı teknenin alıkonması durumundan kaynaklanan hukuksal sorumluluklar poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınıyor.

 

Garanti Sigortası

Tekne inşaat sigortasının Anadolu Sigorta tarafından temin edilmesi durumunda inşaatın tamamlanmasını takiben tekne inşaatına ilişkin çıkabilecek risklere ilişkin teminat sağlanıyor.


 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

GİSBİR Başkanı Murat Kıran: 'Hedeflerimiz Doğrultusunda Emin Adımlarla Yürüyoruz'

Türkiye'nin en eski sivil toplum örgütlerinden olan GİSBİR'in Başkanı Murat Kıran, 2019 yılını ve 2020 beklentilerini Tersane dergimizin okurl...
26 Şubat 2020

ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cengiz Hepergil

"Her Alanda Olduğu Gibi Marin Tip Sistemlerde de Başa Oynuyoruz"...
26 Haziran 2019

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2024 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.