E-Dergi Oku 

Türk Loydu Vakfı Teknik Eleman Yetiştirme Merkezi

12 Şubat 2009 | SÖYLEŞİ
6. Sayı (Ocak-Şubat 2009)

Türk Loydu, tek konferans salonunda yürüttüğü eğitim çalışmalarını, başta deniz endüstrisi olmak üzere birçok endüstriyel sektörün yanı başında yer alan 7 salonlu modern bir eğitim merkezinde sürdürme imkânına kavuştu.
Türk Loydu Vakfı Teknik Eleman Yetiştirme Merkezi, Türk Loydu Vakfı’nın aralık ayında açılan yeni hizmet binasında yer alıyor. Eğitim merkezinde toplam 7 derslik bulunuyor. Derslikler, 4 tanesi 32 kişilik, biri 30 kişilik, biri U masa düzenli 24 kişilik ve bir tanesi de bilgisayar donanımlı 16 kişilik salonlardan oluşuyor. Bu salonlara Türk Loydu’na, vakfın kuruluşundan bu yana hizmet veren ve katkı sağlayan Zeyyat Parlar, Prof. Dr. Kemal Kafalı, Dr. Üzeyir Garih, Prof. Suavi Eyice, Prof. Mesut Savcı, Sadullah Bigat ve Prof. Dr. Yücel Odabaşı’nın isimleri verilmiş.  Bütün salonlarda sabit beyaz tahta ve taşınabilir beyaz tahtalar, bilgisayarla sunum yapılabilecek projeksiyon cihazları ve perdeleri bulunuyor. Dr. Üzeyir Garih’in isminin verildiği bilgisayar donanımlı salonda ise 16 adet bilgisayar var. Bu salon, ağırlıkla endüstriye yönelik yazılım eğitim ve seminerleri için kullanılıyor. Türk Loydu’nun kullandığı yazılımların kurum içi eğitimleri ya da yazılım satan firmaların tanıtım ve eğitim seminerleri de bu salonda düzenleniyor.

Türk Loydu Vakfı Eğitim Koordinatörü Hakan Aydoğdu, “Salonlarımızdaki eğitimler teorik ve karşılıklı etkileşim ağırlıklı yürütülüyor. Bilgisayar donanımlı salon, yazılımlar için hem teorik hem de uygulamalı olarak kullanılabiliyor. Diğer endüstriyel uygulamalı eğitimler, örneğin kaynakçı eğitimleri için ise ilgili eğitimlerle ilişkili atölyelere veya laboratuvarlara gereksinim var. Türk Loydu’nun planları arasında böyle bir yapılanmaya gitmek de bulunuyor. Yeni binamızın hemen önünde yer alan önceki hizmet binamızda gerekli tadilat ve düzenlemeler yapıldıktan sonra, hem eğitim hem de çeşitli gereksinimler doğrultusunda kullanılabilecek laboratuvar ve atölyeler kurma projelerimiz var” diyor.


Türk Loydu’nun, belgelendirme faaliyetleriyle birlikte eğitim faaliyetlerini de yıllardır sürdürdüğünü söyleyen Hakan Aydoğdu şöyle devam  diyor: “Özellikle kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi gibi yönetim sistemlerinde belgelendirme ve eğitim faaliyetleri birbiriyle bağlantılı olarak ilerliyordu. Bunların yanında başta kaynak teknolojisine dönük olmak üzere endüstriyel eğitimler de sürdürülüyordu. Türk Loydu Vakfı’nın faaliyet alanları genişledikçe, hizmet ürettiği alanlarda çalışanların mesleki yeterliliklerinin ve niteliklerinin yükseltilmesine de katkı sağlamasının gerekliliği çok daha belirginleşti. Bu kapsamda endüstriyel eğitim faaliyetlerine katkı sunulabilecek, Türk Loydu’nun birikim ve deneyimlerinin aktarılabileceği, eğitimlerin sunulabileceği daha geniş fiziki imkânları olan bir bina gereksinimi doğdu. Bu yeni hizmet binası yapılırken eğitim faaliyetleri de göz önünde bulunduruldu ve hizmet binasıyla birlikte 7 eğitim salonu bulunan bir eğitim merkezi de açıldı.”Türk Loydu Vakfı Eğitim Koordinatörü

Hakan Aydoğdu


Sabit eğitim programının yanında özel eğitimler de verilebilecek

“Böylelikle daha önce tek bir konferans salonunda yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımızı, başta deniz endüstrisi olmak üzere birçok endüstriyel sektörün hemen yanı başında yer alan 7 eğitim salonlu modern bir eğitim merkezinde sürdürme imkânına kavuştuk. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, 2009 yılı genel katılıma açık bir eğitim programımızı ağ sayfamızda ilan ettik. Bu eğitimlerin açılmasına bağlı olarak söz konusu eğitimler bu salonlarda yapılacak. Ayrıca kurum içi eğitimlerimiz de bu salonlarda gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra hizmet verdiğimiz sektörlerde yer alan veya söz konusu sektörlere hitap eden kurum ve kuruluşların eğitim, seminer gibi programlarına da açığız. Bu imkânları olabildiğince etkin ve işlevsel olarak kullanmak ve kullandırmak istiyoruz. Türk Loydu’nun kurucusu konumunda olan deniz endüstrisinin önemli kurumlarından olan TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın yürüttüğü mesleki eğitim ve seminerler için bu eğitim salonları kullanılıyor. Benzer olarak diğer kurum ve kuruluşların mesleki eğitime dönük faaliyetleri için de söz konusu salonlar pekâlâ kullanıma sunulacaktır.”


Düzenlenen eğitimlerin tümünde sertifika veriliyor

“Türk Loydu bünyesinde çalışan eğitmenlerimiz var. Bu eğitmenler aynı zamanda saha çalışmalarında, hizmet sektörlerinde, endüstriyel uygulamalarda da denetçi konumunda çalışıyorlar. Bunun dışında eğitimle ilgili dışarıdan hizmet aldığımız, ilgili alanlarda eğitmen tecrübesi olan uzmanlardan oluşmuş bir havuz bulunuyor. Üniversite öğretim elemanlarından, sanayide eğitmen olarak çalışan insanlara kadar geniş bir eğitmen yelpazesi mevcut.” 

“Eğitim merkezinde düzenlenen eğitimlerin hepsinde katılımcılara sertifika veriliyor. Sınavsız eğitimlerde Türk Loydu Katılım Sertifikası, sınavlı eğitimlerde ise önceden belirlenmiş bir düzeyin üstünde başarıyı sağlayanlara Türk Loydu Başarı Sertifikası veriliyor.”Yeni kanunda eğitimsiz işçi çalıştıranlara para cezası var“26 Mayıs 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 5763 Sayılı İş Kanunu ve 4857 sayılı Kanun’da önemli değişiklikler yapıldı. 4857 sayılı İş Kanunu’nun Ağır ve Tehlikeli İşler başlıklı 85. maddesinin birinci fıkrasına ‘çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler’ ibaresi eklendi. Söz konusu maddenin birinci fıkrası ‘16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz’ şeklini aldı. Bir diğer maddede ise, 85. maddenin birinci fıkrasında belirtilen mesleki eğitim almamış işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için 500 TL idari para cezası verilir hükmü eklendi. Yasanın eklenen bu kısmı 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlüğe girdi. Tabii bu durum 2007 yılından itibaren kamuoyunda işçi sağlığı ve güvenliği açısından öne çıkan deniz endüstrisini ve tersaneleri de yakından ilgilendiriyor. Bu sektörümüzün kurum ve kuruluşları da yasal düzenlemeler ve iş yaşamının gerekleri doğrultusunda mesleki eğitim problemini çözmek zorunluluğu duyuyorlar. GİSBİR ve GESAD gibi deniz endüstrimizin önde gelen kuruluşlarından da mesleki eğitimlerin gerçekleştirilebilmesi için Türk Loydu’nun eğitim salonlarından yararlanılması talepleri oldu. Şu an bu tür mesleki eğitimlerin nasıl yürütüleceği, programları gibi konular çerçevesinde sürdürülüyor bu süreç. Yakın bir zamanda programlı mesleki eğitimler  hemen sektörün yanı başında bulunan bu salonlarda gerçekleştirilebilecek ve sürdürülebilecek. Kendi programlarımızla birlikte bu tür mesleki eğitimleri de koordineli olarak yapmayı, geliştirmeyi yasal zorunluluklar olmasa dahi zaten hedeflemiştik.”


 


İlginizi çekebilir...

GİSBİR Başkanı Murat Kıran: 'Hedeflerimiz Doğrultusunda Emin Adımlarla Yürüyoruz'

Türkiye'nin en eski sivil toplum örgütlerinden olan GİSBİR'in Başkanı Murat Kıran, 2019 yılını ve 2020 beklentilerini Tersane dergimizin okurl...
26 Şubat 2020

ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cengiz Hepergil

"Her Alanda Olduğu Gibi Marin Tip Sistemlerde de Başa Oynuyoruz"...
26 Haziran 2019

Onursan Genel Müdürü Barbaros Onur

"Kaliteyi Belirleyen En Önemli Etken, Uzman Personel, Servis Ekipmanları ile Uyguladığımız Sistem ve Planlamadır"...
26 Haziran 2019

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.