E-Dergi Oku 

Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler / 2. Bölüm

TEKNİK MAKALE
2. Sayı (Mayıs - Haziran 2008)

GMO İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyon Raporu / 2007 Komisyon Üyeleri: Gülşah Koşar, Uğur Buğra Çelebi, Doğan Maden, Nihat Özdemir Yüksel Akcan
KESME İŞLEMİ

İşin Tanımı: Gemiyi oluşturacak parçaların otomasyon, nümerik kontrollü tezgâhlarda ve/veya manuel olarak, yapılan nestinge göre kesilmesi işlemidir.

 

Risklerin Belirlenmesi:

* Kesme esnasında çıkan metal tozlarının havaya karışması,

* Kuru kesim işlemlerinde parçanın ısınması,

* Kesme sırasında çapak-alev oluşması,

*Kesme esnasında bağlantı hortumlarından gazların sızması,

* Oksijen kesiminde sac ve havuzdaki su arasında oluşabilecek gaz sızıntıları, gaz yoğunlaşması ve sıkışması,

* Kesme tezgâhlarının uygun topraklanmaması,

* Makinenin kasnak dişli pervanelerinin döner kısımlarının açıkta olması ve makine koruyucularının olmaması,

* Kesme makinesinin uygun bir şekilde konumlandırılmaması,

* Kesme işlemini yapan operatörün dikkatsizliği,

* Makinelerin hareketli kısımlarından yaralanma,

* Kesme havuzu üzerine sac yerleştirme esnasında mıknatıstan kaynaklanan mekanik arızalar,

* Oksijen, argon ve propan hortumlarının standart dışı olması, zamanla yıpranması ve doğru bağlantıların yapılamaması,

* Şalopaların geri tepme tertibatının olmaması,

* Oksijen, argon ve propan tesisatlarına uygun tanımlama yapılmaması,

* İşçilerin yaptıkları iş konusunda eğitimsiz olması,

* Kesme yapılan ortamda yangın tertibatının olmaması,

* Kesim sonrasında oluşan çamurun çevreye zarar vermesi,

 

Alınması Gereken Önlemler

* İşlemlerden dolayı kaynaklanan toz ve zerreciklerin emisyon ölçümleri belirli periyotlarla yapılmalı ve bu ölçümlerin sınır değerlerinin altına çekilmesi için gerekli tedbirler alınmalı,

* Kuru kesim işlemlerinde malzemenin sıcaklığına karşı uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalı ve/veya mümkünse sulu kesim işlemi tercih edilmeli,

* CNC kesme işlemi ıslak bir ortamda yapılmalı ve bu işlemden dolayı oluşan metal tozlarının, ıslanıp çamur olması ve dibe çökmesi sağlanmalı,

* Kesim sırasında ortaya çıkan metal atıklarından oluşan çamurun uygun bir şekilde bertaraf edilmesi sağlanmalı,

* CNC?de kesimden dolayı oluşan zehirli gaz atığının uygun bir havalandırma ve emme tertibatı ile ortamdan atılması sağlanmalı,

* Kesme tezgâhı uygun bir şekilde konumlandırılmalı ve topraklanmalı,

* Kesme tezgâhı koruyucu aparatları kesme esnasında kullanılmalı,

* Kesme yapan işçiye yaptığı işle ilgili uygun eğitimler verilmeli,

* Kesme işlemi yapılan bölgede yangın söndürme cihazları uygun bir şekilde konumlandırılmalı,

* Kesme işlemi esnasında kullanılan şalomalarda geri tepme tertibatı bulunmalı,

* Oksijen, argon ve propan tesisatları farklı renklere boyanmalı ve tanımlanmalı,

* CNC tezgâhının ve mıknatısın periyodik bakımları yapılmalı.

 

EĞME İŞLEMİ

İşin Tanımı: Gemiyi oluşturacak parçaların otomasyon, nümerik kontrollü tezgâhlarda ve/veya manuel olarak teknik resme göre eğilmesi işlemidir.

 

Risklerin Belirlenmesi:

* Eğme işlemi sırasında malzemenin çalışanlara çarpması,

* Eğme tezgâhlarının arıza ve periyodik bakımlarının yapılmamış olması,

* Eğme tezgâhlarının uygun topraklanmaması,

* Makinenin kasnak dişli pervanelerinin döner kısımlarının açıkta olması ve makine koruyucularının olmaması,

* Eğme makinesinin uygun bir şekilde konumlandırılamaması,

* Eğme işlemini yapan operatörün dikkatsizliği,

* Makinelerin hareketli kısımlarından yaralanma,

* Eğme işlemi sırasında elle yapılan taşımalarda oluşabilecek omurga sistemi rahatsızlıkları.

 

Alınması Gereken Önlemler

* Eğme işlerinde kullanılan makine, teçhizat, araç ve gereçlerin kullanımları ergonomik olmalı,

* Eğme işlerinde kullanılan makineler ve ekipmanların periyodik bakım-tutumları zamanında yapılmalı,

* Eğme tezgâhı uygun bir şekilde konumlandırılmalı ve topraklanmalı,

* Eğme tezgâhında koruyucu sensörler kullanılmalı,

* Eğme tezgâhını kullanan operatöre uygun eğitim verilmeli.

 

ÖN İMALAT VE PROFİL HAZIRLAMA

İşin Tanımı: Yeni gemi inşasında ve/veya tamir proseslerinde blok, yaşam mahalli vb. lokasyonların ana yapıya montaja hazır hale getirilinceye kadar geçen süreç ön imalat ve profil hazırlama işlemidir.

 

Risklerin Belirlenmesi:

Kapalı mahallerde emniyetsiz çalışılması,

Ön imalat esnasında kullanılan cihaz ve donanımların doğru kullanılmaması,

Ön imalat safhasında boya, asit vb. kimyasal işlemlerin uygulanması,

Atölyedeki kaldırma araçlarının emniyetsiz kullanılması,

Ön imalat sahasında Jig üzerinde emniyetsiz çalışılması,

Kantarma, kurtağzı, mapaların ve yardımcı kaldırma malzemelerinin emniyetsiz kullanılması,

Kaynak sırasında oluşan yoğun gaz ve dumana maruz kalma,

Atölyenin uygun aydınlatmaması ve havalandırmaması,

Kurtağzı ile yüksek tonajda parça kaldırılması,

 

Alınması Gereken Önlemler

Ön imalat atölyesindeki çalışma alanları, iş makinelerinin yürüyüş yolları belirlenmeli ve renkli olarak işaretlenmeli,

Ön imalat atölyesinde çalışan vincin ve/veya kaldırılan yükün hareketi esnasında çalışanları uyarmak için, sesli ve yanıp sönen ışıklı ikaz sistemleri kullanılmalı,

Ön imalatın yapıldığı yerler yüksek kaynak dumanı ile gürültüye maruz kaldığından havalandırma ve aydınlatma sistemleri iyi yapılmalı,

Ön imalatta kullanılan makine ve donanımların atölye veya çalışma sahasındaki yerleştirilmeleri ve tesisatları uygun yapılmalı, (boya ekipmanlarının kaynak ekipmanlarından uzak bir bölgede kurulması gibi)

Çalışanlara yaptıkları işlere uygun (maske, gözlük vb.) kişisel koruyucu donanımlar temin edilmeli ve bu ekipmanların doğru ve uygun kullanımı ilgili birimlerce denetlenmeli,

 

KAYNAK İŞLEMLERİ

 

Kaynak Ağzı Açma

İşin Tanımı: Ön imalat öncesi kesilen parçaların kaynak öncesi nüfuziyetli ve iyi bir şekilde kaynaması için U, V, Y, X gibi yöntemlerle şekillendirilmesi işlemidir.

 

Risklerin Belirlenmesi:

Kaynak ağzı açma işlemlerinde parçanın sıcaklığı,

Bağlantı hortumlardan sızan gazlar,

Mekanik olarak yapılan kaynak ağzı işlemlerinde operatörün dikkatsizliği,

Şaloma ile yapılan kaynak ağzı işlemleri.

 

Alınması Gereken Önlemler

Şaloma ile kaynak ağzı açılan parça işlem sonrası soğutulmalı,

Mekanik kaynak ağzı makinelerin periyodik olarak bakımları yapılmalı,

Mekanik kaynak ağzı makinelerini bu işte deneyimli kişiler kullanmalı,

Şaloma ile kaynak ağzı açma işlemlerinde geri tepme valfi (Flashback arrestor ) kullanılmalı,

Şaloma ile kaynak ağzı açma işlemlerinde uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalı,

Kaynak ağzı kesimine başlanmadan önce gaz hortumları kontrol edilmeli,

 

Kaynak

İşin Tanımı: Gemi saçlarının ve/veya blok haline getirilen parçaların, yardımcı metal üzerinden akım geçirilerek birbirlerine nüfuz ettirilerek birleştirilmesidir.

 

Risklerin Belirlenmesi:

* Şebeke geriliminin yanlışlıkla veya bilgi eksikliği nedeniyle iş parçasına bağlanması,

* Topraklama hattının olmaması veya bağlantısının yapılmaması,

* Kaynak ekipmanlarındaki (kablo, kaynak pensleri vb.) izolasyon bozuklukları,

* Kaynak bölgesinde işçi için yeterli derecede konforlu alan olmaması,

* Kaynak yapılan bölgede yanıcı malzemelerin olması,

* Kaynakçının standartlara uygun kişisel koruyucu kullanmaması sonucu özellikle cildinin ve gözlerinin tahriş olması,

* Kaynak yapılan bölgenin kaynak sonrasına 3. kişiler tarafından dokunulması sonucu yanması,

* Karanlık ortamlarda yapılan kaynak işlemlerinde uygun aydınlatma kullanılmaması,

* Kaynak işlemi yapılan yerde uygun havalandırma olmaması,

* Kaynak için kullanılan elektrotun saca uygun olmaması,

* Kaynak yapan kişinin yaptığı pozisyona uygun sertifikasının

olmaması.

 

Alınması gerekli önlemler:

* Kaynak yapılacak bölge topraklanmalı,

* Mevzi hava emicilerinin ağzı kaynak noktasından 20-30 cm mesafede bulunmalı ve dikiş ilerledikçe onu takip edebilecek şekilde olmalı,

* Emicilerin gücü kaynakçı başına 10-25 m³/dak olmalı,

* Kaynak akım şiddetine göre uygun gözlük kullanılmalı,

* Kaynak yapılacak bölge temiz olmalı galvanizli parçaların kaynak işlemlerinde ek havalandırmalar yapılmalı,

* Kaynak kabloları dayanıklı kauçukla kaplanmış olmalı,

* Kaynak için gerekli uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalı,

* Kaynak bölgesindeki kaynak dumanlarının karışımı 10-20 mg/m3?ü geçmemeli, bunun için lokal havalandırma ile kaynak süresince sürekli havalandırmalı,

* Kaynak yapılacak bölgeye kaynak tüpleri uygun tüp arabaları ile taşınmalı ve tüpler yere dik olarak konumlanmalı,

* Yatık durumda olan bir asetilen tüpü kullanılmadan önce en az 2 saat dik konumda tutulmalı,

* Arızalı olan regülatörler kullanılmamalı ve sadece tüpe ve gazın cinsine uygun regülatörler kullanılmalı,

* Kaynak işlemi sonrası kaynak pensesi kapalı ortamlarda bırakılmamalı,

* Kaynak yapılacak bölgenin çevresi kontrol edilmeli ve yeni boya yapılmış ortamlarda kaynak yapılmamalı,

* Parlayıcı ve patlayıcı malzemeler kaynak yapılacak ortamlardan minimum 5 metre uzaklıkta tutulmalı,

* Yüksekte yapılan kaynak işlemlerinde emniyet kemeri kullanılmalı,

* Yüksekte yapılan işlemlerde kaynak ateşinin düştüğü yerlerde kişilere ve malzemelere zarar verilmeyecek şekilde emniyet alanı oluşturulmalı ve parlayıcı ve yanıcı malzemeler

uzaklaştırılmalı,

* Kaynak yapılan bölgeler sıcak yüzey tabelası veya yazısı ile 3. kişileri bilgilendirilmeli,

* Kaynak yapılan ortamlar karanlık ise kullanılan aydınlatma 24 V olmalı.

 

MONTAJ İŞLEMLERİ:

Blok Montaj

İş tanımları: Panellerin birleştirilmesi ile blok oluşturulma işlemidir.

Blok imalatı sahasında oluşturulan bloklar sonra da kızak üzerine kaynakla birleştirilerek monte edilir.

 

Risklerin Belirlenmesi:

* Yükün askıda bekletilmesi ve montaj süresinde vinç ve ekipmanların yükü taşıyamaması,

* Blok montajındaki kurulan iskelenin mukavemetinin uygun seçilmemesi,

* Montaj esnasında yüksek yerlerde çalışma yapılırken yüksekten düşülmesi,

* Yükün askıda bekletilmesi sırasında yükün düşmesi,

* Takarya ve ekipmanların yanlış yerleştirilmesi,

* Montaj esnasında kapalı alanlarda kaynak dumanı oluşması.

 

Alınması Gereken Önlemler

* Montaj sırasında üzerinde durulan platform iyice sabitlenmeli,

* Üzerinde çalışılan platform ve/veya iskelenin korkulukları kesinlikle sağlam ve güvenli olmalı,

* Platform veya iskele, yüzeye veya blok cephesine sağlam zemine emniyetli bir şeklide monte edilmeli,

* Yüksekte yapılan montaj işlerinde düşmeye karşı paraşüt tipi emniyet kemerleri kullanılmalı,

* Montaj yapılırken kullanılan durdurucu aparatlar (takoz, takarya vs.) emniyetli bir şekilde sabitlenmeli,

* Askılı yüklerde hiç kimse yükün altında olmamalı ve gerekli emniyet tedbirleri montaj sahasında alınmalı,

* Yük dengeli kaldırılmalı,

* Yük kaldırılırken en az iki tarafından uygun donanımla bağlanmalı ve bağlama donanımları standartlara ve yükü taşımaya uygun olmalı,

* Rüzgarlı havalarda kaldırılma yapılmamalı, rüzgar gülü bulundurulmalı.
 

R E K L A M

İlginizi çekebilir...

Koruma Fonksiyonlu Bir Yangın Pompasının Optimal Bir Tasarımı

Yangından korunma, ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir parçasıdır, sosyalist piyasa ekonomisinin gelişmesinin vazgeçilmez bir garantisidi...
27 Aralık 2022

Gemilerde Yangın Söndürme Sistemleri

Ömer AYDIN / Control Technic Elektrik Ltd....
29 Eylül 2022

Beklenen Proje: Denizcilik ve Lojistik Bakanlığı

CAPT. SHIPBROKER ATİLLA AKBAŞ Deniz-Liman-Petrol/Lojistik Yönetim Uzmanı...
2 Temmuz 2022

 
Anladım
Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerez (cookie) kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız...

 • BAU Teknolojileri Dergisi
 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2023 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir. | Çerez Bilgisi ve Gizlilik Politikamız için lütfen tıklayınız.