E-Dergi Oku 

Gemilerde Baca Gazı Analizi

Gemilerde Baca Gazı Analizi

21 Kasım 2014 | ÜRÜN
35. Sayı (Kasım-Aralık 2014)

Endüstriyelleşmenin artması, ekonomik yönden faydalar sağlarken, çevre kirliliği ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile bir bedeli de beraberinde getiriyor. Tüm içten yanmalı motorlar gibi, gemilerde kullanılan motorlar da hava kirliliğine yol açıyor. Gemilerde en yoğun olarak kullanılan tahrik sistemleri olan dizel motorlar ve gaz türbinlerinin her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Başlangıç ve bakım maliyetleri, yakıt tüketimi, CO2 emisyonu ve kısmi yükte çalışma gibi konularda dizel motorlar avantajlı konumdayken; gaz türbinleri ise ağırlık ve boyut, gürültü, NOx, ve SO2 emisyonları yönünden avantajlı. 
Dünyadaki azot oksit ve hidrokarbon (NOx + HC) emisyonlarının yüzde 5.9 oranındaki kaynağı ticari gemi motorları. Gemi motorları ile ilgili emisyon standartları; azot oksitler (NOx), hidrokarbonlar (HC), partikül madde (PM), kükürt dioksit (SO2), karbon monoksit (CO) ve karbondioksit (CO2) gazlarının emisyonlarının minimum seviyede tutulması amacıyla oluşturuluyor.  
19.05.2005 tarihinde yürürlüğe giren Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesi için Kurallar isimli MARPOL Ek VI, 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolü’ne eklendi. Türkiye de bu yeni düzenlemeyi, 2012 yılında kabul etti.
IMO MARPOL Ek VI – Düzenleme 13, NOx emisyonlarına kısıtlamalar getiriyor. Azot oksit emisyonları yanma sırasında ulaşılan yüksek sıcaklık değerleri sonucu açığa çıkıyor. Katalitik gaz temizleme sistemleri, dizel motorlarda NOx emisyonunu azaltmak için kullanılıyor. Gaz türbinleri, dizel motorlara göre çok daha az miktarda NOx emisyonlarına sebep oluyor. Karbondioksit ise yakıtın hem yakılan miktarına hem de kimyasal yapısına bağlı. Bundan dolayı da sistemin verimi büyük ölçüde karbondioksit emisyonları ile ilişkili. IMO MARPOL Ek VI – Düzenleme 14 ise emisyonlardaki SO2 miktarını azaltmayı amaçlıyor. Gemi motoru kaynaklı çevre kirliliği ile ilgili hazırlanan bu yeni düzenlemeler, gemilerde baca gazı analizi uygulamalarını daha önemli hale getiriyor.
Gemiler için baca gazı analizi sadece çevre ile ilgili düzenlemelere uymak için değil, aynı zamanda motorların bakımı ve daha verimli çalışmaları için gerekli ayarları yapmakta kullanılıyor. Bakım ve yakıt maliyetlerini düşürmenin önemi göz önünde bulundurulduğunda önemli fayda sağlıyor. 

Testo 350 MARITIME
Testo 350 MARITIME, dünyanın ilk MARPOL Ek VI’ya ve NOx Technical Code 2008’e uygun emisyon ölçümü yapma özelliğine sahip portatif gemi baca gazı analiz cihazı. Germanischer Lloyd’un 37811-12HH numaralı sertifikasına sahip ve MED 0098/12’e uygun olarak çalışıyor. Prob ve analizör yeni düzenlemelere göre özel olarak üretilmiş olup, gaz örnekleri kolayca alınabiliyor. Elektrokimyasal gaz sensörleri sertifikalı ve dayanıklı. Emisyon içerisindeki O2, CO, NOx (NO + NO2) ve SO2 gazlarını yüksek hassasiyette ve uzun ömürlü bir şekilde çalışarak, CO2 miktarlarını da sertifikalı IR (kızılötesi) sensörü ile ölçebiliyor. Denizlerdeki zorlu koşullara karşı, analizör ve aksesuarları dayanıklı bir taşıma çantası içinde taşınabiliyor.
 


İlginizi çekebilir...

Açık Denizlerde Dayanıklı Koruma

Hafif, yırtılmaya dayanıklı, ince ve uygun maliyetli IMO sertifikalı Arma-Chek Juna, orijinal kapalı hücreli ArmaFlex® yalıtımın avantajlarını güçlü ...
1 Eylül 2020

Karbosan Endüstriyel Metal Kesma Diskleri

Karbosan standart metal kesme disklerine göre kum büyüklüğü artırılmıştır....
4 Mayıs 2020

Armacell'den Deniz Uygulamaları İçin Yalıtım

Denizcilik sektörü, Armacell elastomerik köpük yalıtım ürünlerini tercih ediyor....
4 Mayıs 2020

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • İklimlendirme Sektörü Kataloğu
 • Yangın ve Güvenlik Sektörü Kataloğu
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2021 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.