Tersane Dergisi 60. Sayı (Haziran 2019)

28 Tersane / Haziran 2019 tersanedergisi.com Gemilerde Sintine Seperatörü Gerekliliği, Önemi ve Yapısı teknik ÖMER AYDIN Control Technic D eniz kirliliği, buna neden olmak, tüm denizcilerin ve armatörlerin kabusudur. Günümüzde Dünya’nın korun- ması için tüm ülkeler işbirliği yapmakta, çeşitli kurallar gelişti- rilmekte, sistemler üretilmektedir. Hem denizin, hem karanın hem de havanın mümkün olduğu kadar temiz tutulması, eskisine göre çok daha fazla önem verilen konulardır. Bu doğrultuda, denetimler arttırıl- makta, sorumluluklar yüklenilmekte ve uygulamada hassasiyet gösteril- meye çalışılmaktadır. Gemiciler için en büyük sorumluluk deniz kirliliği iken, şimdi buna hava kirliliğini azaltma veya limitleme de eklen- miştir. Hava kirliliği için geliştirilen sistemleri bir başka sayının konusu olarak bırakıp, asıl konumuza devam edeceğiz. Sintine seperatöleri, Oily Water Separator ya da Bilge Separator olarak da anılmaktadırlar. Sistemin temel görevi, gemide biriken çeşitli atık suların içerisindeki yağ mikta- rını limitlere kadar azaltarak, denize basılabilir duruma getirmektir. Bunu yaparken tüm marka ve modeller neredeyse aynı fiziksel tekniği kul- lanırlar; filtreleme ve özgül ağırlık prensibi. FİLTRE İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİR Sintine seperatörlerinde filtre tankı bulunur. Sisteme giren su, bu tanka alınır. Tank içerisindeki filtre tipi de, her markanın kendi özel tek- nolojisine göre değişiklikler göste- rir. Yağın özgül ağırlığının sudan küçük olmasından dolayı, su, tan- kın dibine çökerken, yağlar tankın üst kısmına birikir. Tankın üstünde bulunan yağ sensörünün probu, yağ seviyesini sürekli izler ve ayarlanan seviyeye ulaşıldığında, tankın üze- rindeki pneumatic yön valfini açarak, üstte biriken yağı, atık yağ tankına

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=