Tersane Dergisi 60. Sayı (Haziran 2019)

Tersane / Haziran 2019 27 tersanedergisi.com TERSANE: Güner bey, size de gemilerde iklimlendirmenin proje safhasını sormak isteriz GÜNER ÇALIŞIR: Deniz piyasa- sına girişimiz 15 sene önceye dayan- maktadır, 1993 yılında kurulan fir- mamız Isı Market A.Ş. İlk başlarda ısıtma soğutma havalandırma sistem- leri malzeme satış ağırlıklıydı. Sonra pek çok HVAC taahhüt referanslarını gerçekleştirdik. Deniz piyasasına girişimiz ile kuruluşumuzdan beri ana bayi olarak çalıştığımız ALDAĞ firmasının imal ettiği soğutma grup- ları klima santralları v.b. ürünlerini kullanmaya başladık. Bu güne kadar 160’ı aşkın yeni inşa geminin HVAC projesini tamamladık, bu piyasaya ilk girdiğimizde market tamamen yabancı firmaların kontrolündeydi. Günümüzde ise başarıyla tamamla- dığımız bu projeler sayesinde yerli bir firma olarak tersanelerin ve arma- törlerin tanıdığı çalıştığı bir firma haline geldik. Referans listemizde bulunan pro- jelerdeki gemilerin çeşitleri; • Kuru Yük Gemileri • Kimyasal Tankerler • Tugboatlar • Arabalı Vapurlar • Yolcu Gemileri • Norveç ve İzlanda için yapılan Balıkçı Gemileri • Motor Yatlardır. Bu projelerde tarafımızdan yapı- lan kapasite hesabı sonucu belirle- nen ve çoğunlukla DX deniz suyu soğutmalı gruplar kullanıldı. Isıtma sistemleri gemiden gelen talep doğ- rultusunda; sıcak sulu, termal yağ, elektrikli olmak üzere tasarlandı ve ALDAĞ firması tarafından imalatı yapıldı. Gururla söylemem lazım ki bu saydığımız referanslarda sağladığı- mız HVAC sistemlerinin yerli ima- lat oranı %90’nın üstündedir. Maker list içesinde bulunduğumuz proje- lerde, ilk yatırım maliyetlerini en aza indirdik. Koşulları iyileştirmek için elimizden geleni yaptık. Tabi sırf yerli imalat sistem verdiğim için teklif dahi veremediğimiz bir sürü proje oldu. İkna edemediğimiz ve daha fazla bir parayla bu yatırımlara girenlerde oldu. Gurur duyduğum diğer bir konu; işin içinde olduğum süre boyunca yaptığımız hiç bir projeden bize dönen bir problem, aksaklık olmadı. Olsa bile garanti süresinde olsun olmasın üstümüze düşenin yapıla- cağını her defasında belirtiyorum. Müşteri memnuniyeti bizim için paradan önemli 1. sıradadır. Özellikle ilk tamamlanan arabalı ve yolcu gemileri işlerinden sonra, yeni çıkacak ihalelerde bizi arama- ları ve HVAC sistemi konusunda en uygun sistemin ne olacağı, nasıl bir şartname yazılması gerektiği konu- sunda fikir danışmaları bizi hem çok memnun etmiş, hem de projenin bu aşamada en efektif şekilde çözülmesi sağlamıştır. İzlanda ve Norveç için yapılan balıkçı projeleri ile Yurt dışına iş yapan tersaneler arttı, gemi sahip- leri ve tasarımcıları tarafından Türkiye’den teklif alınmaya baş- landı. Bu bakımdan, Türkiye deniz piyasası içinde bulunduğu ekono- mik durumun getirdiği durgunluğa rağmen belli bir ritimde ilerliyor. Aslında tamamen yatırımla da doğru orantılı. Şöyle bir örnek vereyim; birlikte çalıştığımız bir tersane yabancı bir balıkçı gemisi işi aldı. Fakat Türkiye’den giden teminat mektubu yabancı banka tarafından geri çevrildi ve o iş iptal oldu. İşin iptal olması, tersanenin haricinde birçok çalışanın da ekmeğine mani oldu. Zorlukları aşarak tersaneler bu gibi sorunlara çare arıyorlar. Tabii buldukları yöntemler de var. Bu hız- lanma devam ettiği takdirde, özel- likle yurt dışı talebi, kaliteye daha çok önem veren kuzeyli ülkelerden siparişler daha fazla gelecektir. Sipa- rişlere doğru ve iyi hizmet verdiği- miz takdirde ilerisi için daha büyük bir gelecek olacağını düşünüyorum. TERSANE: Güner bey, marin kli- malarının proje şartnamelerinden de bahsedebilir misiniz? GÜNER ÇALIŞIR: Yabancı pro- jelerde (ticari gemiler) çalışanla- rın rahat etmesi konforlu rahat bir çalışma ortamı sağlanması için gere- ken bütün detaylar bulunuyor. Yerli projeler biraz daha basit detaylara sahip oluyor, tabi bunda ilk yatırım maliyeti de büyük rol oynamakta. Yerli yabancı gelen her türlü teknik şartnameyi karşılayacak alt yapı- mızla, karşımıza çıkan teklifleri pro- jenin bağlı olduğu klas kuruluşunun kurallarını rahatlıkla karşılıyoruz. Gelen talepler doğrultusunda HVAC teklif içeriğimize; Soğuk odalar, sauna ve exproof alanların şartlandırılmasını ekleye- biliyoruz. ALDAĞ A.Ş. Marin Tip Sistemler Bayisi, Isı Market A.Ş. Genel Müdürü Güner Çalışır: “25 Yıllık Proje Ortağımız Aldağ A.Ş. Sektörün Amiral Gemisidir”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=