Tersane Dergisi 60. Sayı (Haziran 2019)

Tersane / Haziran 2019 29 tersanedergisi.com gönderir. Yağın bittiğini algılayan yağ sensörü, valfi tekrar kapatır. Bir çok seperatörde ikinci filtre tankı da bulunmaktadır ve ilk tankta kaba temizliği yapılan suyun, bir işlem- den daha geçirilerek, iyice yağdan arındırılması sağlanır. İkinci tankın çalışma prensibi de, ilki ile aynıdır. Bazı modellerde bu tankta farklı filtre yapıları da bulunabilmektedir. TEMİZ SUYUN DENİZE BASILMASI Denize gönderilecek sular için gereken tanımlama “Marpol -Annex I- Regulations for the Prevention of Pollution by Oil’ de maddeler halinde tanımlanmıştır. Bunların içerisinde, denize bası- lacak suyun 15PPM ( Milyonda 15 parça) yağı geçmemesi gerektiği de belirtilir. Böyle hassas bir ölçümün yapılabilmesi için, tüm sintine sepe- ratörleri bir çıkış izleme monitörü ile donatılmıştır ( Oil Content Meter ) . Su içerisindeki yağın tespit edil- mesi, yıllar içerisinde gelişen tek- nolojilerle birlikte ilerleyerek, basit fotosel devrelerinden, günümüzün ultraviyole floresan tekniğine ulaş- mıştır. Bu yöntemde, analiz yapı- lacak örnek sıvıya ultaviyole ışık demeti gönderilir ve bir alıcı, yan- sımaları ölçer. Yağ molekülleri ışığı daha az absorbe edip, daha çok yan- sıttığı için, alıcı sensör ve devreler vasıtası ile, yağ parçacıkları tespit edilip, ölçüm yapılmış olur. Filtrelerden geçip denize verilecek su aynı zamanda Oil Content Meter’ den de geçer ya da bu monitöre çıkış devresinden örnekleme gönderilir. Böylece çıkış sürekli izlenir. 15PPM Değeri aşılmıyor ise, son kontrol elemanı olan 3 yollu vana açılarak, yağdan arındırılmış temiz su denize gönderilir. Eğer Oil Content Meter 155PPm’ den yüksek bir değer ölçer ise, çıkış valfi yön değiştirerek, kirli suyu tekrar atık su tankına geri gön- derir ve alarm çaldırır. Aynı zamanda sintine pompasını da durdurur ve personelin gereken müdahalesi ile tekrar devreye alınabilir. Unutulmaması gereken nokta, çıkışın 15PPM olması her yerde denize bu suyun basılabileceği anlamına gelmemektedir ve “ Mar- pol -Annex I- Regulations for the Prevention of Pollution by Oil ‘ da tüm durumlar için gereken koşullar tanımlanmıştır. Yönetici pozisyo- nundaki denizcilerin sorumlulukları gereği bu yayınlara hakim olması gerekmektedir. TEST VE KALİBRASYON Sistemin en önemli bölümlerin- den biri olan Oil Content Meter’ in, sağlıklı çalışıp çalışmadığı sürekli denetlenmeli, gemi yetkilileri tara- fından, ürün modeline göre mevcut temizlik ve test prosedürleri sık ara- lıklara tekrarlanmalı ve her zaman tüm fonksiyonlarıyla çalışır durumda tutulmalıdır. Liman denetçilerinin ve diğer denetleme kuruluşlarının ilk kontrol etmek istedikleri gemi sistemi sintine seperatörleridir. Bir çok gemi bu nedenle tutuklanmakta, ancak sistem tamir edilince serbest bırakılmaktadır. Sintine seperatörlerinin rutin test ve kontrolleri yapılmalı , ayrıca kalibrasyonları da, ya yetkili firmaya ya da konusuna haiz ve gerekli test kitlerine sahip firmalara yaptırılma- lıdır. Kalibrasyonda her marka ve modele göre özel referans test sıvı- ları kullanılmakta, sistemin ölçüm- leri kontrol edilmektedir. Ayrıca 15PPM sesli ve görsel alarm çıkış- ları, sintine pompasının durması, çıkış valfinin yön değiştirmesi, filtre tankı üzerindeki sensör ve solenoid valflerin performansları dikkatlice izlenmeli, rastlanan problemler de giderilmelidir. CONTROL TECHNIC 20 Yıla yaklaşan tecrübesi ile tüm marka- lar için test ve kalibrasyon hizmeti vermekte, arızalı bir çok sistemi de tamir edebilmektedir. Ayrıca tüm ser- vislerini kapsayan TÜRKAK Kalib- rasyon Laboratuvarı akreditasyon projesi tamamlanmak üzeredir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=