Tersane Dergisi 61. Sayı (Ekim 2019)

20 Tersane / Ekim 2019 tersanedergisi.com gündem E konomi Gazetecileri Derneği (EGD) “Ekonomi Buluşma- ları” kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı toplantıda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, günümüzde dünya ticaretinin yüzde 83’ünün deniz taşımacılığı ile gerçekleştiril- diğini ifade etti. Deniz taşımacılığı- nın küresel düzeyde fiyatları düşür- düğüne dikkat çeken Kıran, “Deniz taşımacılığı, demir yoluna göre 3, kara yoluna göre 7, hava yoluna göre ise 21 kat daha ekonomiktir.” dedi. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Ekonomi Buluşmaları kapsa- mında İMEAK Deniz Ticaret Odası hakkında bilgi vererek konuşma- sına başlayan Başkan Tamer Kıran, öncelikli olarak Türk Denizcilik Sek- törünün tüm alt birimleri ile Türk ekonomisine olan katma değerinden bahsetti ve yabancı bayraklı Türk gemileri de dahil edildiğinde Türk denizcilik sektörünün milli gelire katkısının 20-22 milyar dolara ulaş- tığını söyledi. Kıran, 2019 Ocak ayı verilerine göre, Uluslararası Ticarette kullanı- lan 1000 groston ve üzeri gemilerden oluşan ve toplam dünya ticaretinin yüzde 83’ünü gerçekleştiren dünya filosunun yaklaşık 1,9 milyar DWT olduğunu söyledi ve Türk Filosunun da 28,5 milyon DWT toplam kapa- sitesi ile dünya filosu listesinde 15. sırada yer aldığının altını çizdi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Baş- kanı Tamer Kıran, “Türkiye’nin dış ticaret yüklerinin yüzde 89’unun deniz yoluyla taşınmaktadır. Bu oranı taşınan yükün değeri olarak ifade etmek gerekirse; ihracat ve ithalat hacmimizin yüzde 61’i (yak- laşık 238 milyar dolar) deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir.” dedi ve söz konusu taşımanın yüzde 11’inin Türk Bayraklı gemiler ile yapıldığını ifade etti. 2 milyar dolar değerinde 11 askeri proje bulunmakta Sektörün savunma sanayi, gemi inşa alanındaki çalışmalarının dün- yada önemli bir yere sahip olduğu- nun söyleyen Tamer Kıran, “Günü- müzde Türk Sivil Tersanelerinde, %70 lere varan yerlilik oranı ile Türk Deniz Kuvvetleri için çeşitli tipte ve tonajda askeri gemi inşa edilmek- tedir. Bazı askeri ve sahil güvenlik gemileri ile askeri deniz donanım- ları diğer ülkelere ihraç ediyoruz. İhracatımız 2018 yılında 990,5 mil- yon dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 70’lere varan millilik oranı ile askeri projeler yapıyoruz. Kendi mühendis- lerimizin çizdiği projeler yürütülü- Türk Denizcilik Sektörünün Milli Gelire Katkısı 20-22 Milyar Dolar Günümüzde dünya ticaretinin yüzde 83’ü deniz taşımacılığı ile yapılıyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=