Tersane Dergisi 61. Sayı (Ekim 2019)

Tersane / Ekim 2019 19 tersanedergisi.com Kuşadası ve Bodrum Kruvaziyer Limanları “Yeşil Liman” Sertifikalı D ünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding bünyesinde yer alan Ege Port Kuşadası ve Bodrum Cruise Port, Yeşil Liman sertifikalarını yeni- ledi. Türkiye’nin kruvaziyer liman- ları arasında Yeşil Liman Sertifikası sadece iki limanda bulunuyor. Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, “Türkiye limanlarının çevre duyarlılığı anlamında da uluslara- rası marka haline gelmesine katkıda bulunmanın mutluluğu yaşıyoruz” diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan- lığı’nın Yeşil Liman Projesi kapsa- mında çevreye daha duyarlı liman tesislerine verilen Yeşil Liman Sertifikası’nı kruvaziyer limanları arasında sadece Ege Port Kuşadası ve Bodrum Cruise Port aldı. Dün- yanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding bünyesinde yer alan iki limanın sertifikalarını Ege Port Kuşadası ve Petkim Limanı’na Yeşil Liman Sertifikası Verildi U laştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdür- lüğü ve Türk Standardları Ensti- tüsü (TSE) tarafından yürütülen, Yeşil Liman (Green Port) Projesi kapsamında verilen Yeşil Liman Sertifikası sahiplerini buldu. SOCAR Türkiye’ye ait Pet- kim Limanı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ile Türk Standard- ları Enstitüsü tarafından yapı- lan denetimlerin ardından Yeşil Liman Sertifikasını dördüncü kez almaya hak kazandı. Yeşil Liman Sertifikası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından Petkim’in Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Demirözü’ne takdim edildi. ISO 9001 Kalite Yönetim Sis- temi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sis- temi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, IEC/ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi , TS/ ISO 31000 Risk Yönetimi Doğ- rulama Sistemi ve TS/ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nden oluşan entegre yönetim sistemi yapısına sahip olan Petkim, böylelikle dördüncü kez Yeşil Liman Sertifikasını mev- cut yapısına eklemiş oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından 2014 yılında başlatı- lan Yeşil Liman Projesi ile liman tesislerinde entegre kalite yöne- tim sisteminin oluşturulması, çevredeki deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi ve korunması, çev- resel kirliliğin azaltılması, enerji verimliliğinin en yüksek seviyede tutulması, atık geri dönüşümünün sağlanarak atık miktarının azaltıl- ması, iş sağlığı ve güvenliği konu- sunda gerekli tedbirlerin alınması hedefleniyor. Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Bodrum Cruise Port Liman Müdürü Haluk Hızlan ile bir- likte düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan aldı. Global Ports Holding’in faaliyet gösterdiği 9 ülkede limanlarının çevresel etkileri azaltmaya yönelik plan ve projeleri sürekli güncelledi- ğine dikkat çeken Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, “Yeşil Liman Projesi başladığından bu yana aktif katılımcıyız. Kuşadası ve Bod- rum olarak 2016’dan itibaren her yıl sertifikalarımızı yeniliyoruz. Yeşil Liman statümüzü dört yıldır kesin- tisiz koruyoruz” dedi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=