Tersane Dergisi 60. Sayı (Haziran 2019)

Tersane / Haziran 2019 17 tersanedergisi.com PRU, Mezuniyet Töreni Tuzla Deniz Kampüsünde Gerçekleştirildi T ören saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Antalya Lisesinden gelen lise öğrencisi piyano resitali izleyicileri kendi- sine hayran bıraktı. Açılış konuş- masını yapan Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan,“Denizciliği tüm disiplin- ler ile bir bütün olarak gören anla- yış Üniversitemizin vizyonudur. Denizcilik çok çeşitli alanların bir bütünleşmesidir. Mühendislik, işletme, hukuk, mesleki programlar ne düşünürseniz hepsi bu üniversi- tede mevcuttur” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Oral Erdoğan, konuşma- sında Piri Reis Üniversitesi’nin Katar ile yaptığı eğitim anlaşmasına da değinirken, Üniversitenin kısa zamanda önemli bir yol kat ettiğini ve bu projenin sadece Üniversite için değil Türkiye denizciliği ve yüksek öğretiminin uluslararası imajı için çok önemli olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Karadeniz Denizci Üniver- siteler Birliği (BSAMI) başkanı olan Prof. Dr. Oral Erdoğan BSAMI üyesi bölge ülkelerinin denizcilik alanın- daki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projeler yapılması, diğer ülke- lerin denizcilik kurumları ile yeni ilişkiler geliştirilerek etkinliğinin artırılması ve etki alanının genişle- tilmesi konularında Türkiye’nin kat- kılarının da büyük olduğunu belirtti. Konuşmasını Piri Reis Üniversitesi mezun sayısının 1100’ü aştığını ve mezunların % 70’ten fazlasının iş imkânı bulduğunu belirterek son- landırdı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, “Dünya ticaretinin yüzde 83’ü deniz yoluyla yapılmaktadır. Denizcilik sektörü buna bağlı olarak gelişmekte, çağımızda yaşanan tek- nolojik gelişmeler sektörümüz tara- fından takip edilmek durumundadır. Okulunuza adını veren Piri Reis’in yolundan sizin de aynı şekilde yürü- yeceğinize sizin de denizcilik sektö- rünü çok daha yukarı taşıyacağınıza canı gönülden inanıyorum” diyen Kıran konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ten alıntı yapıp, “Bütün umudum gençliktedir” sözünü hatır- lattı. Üniversitemizin Mütevelli Heyeti Başkanı Metin Kalkavan, “Evlat- larımızla beraber ben de mezun oluyorum. Başkan olarak bu son mezuniyetim” dedi. Kalkavan üni- versitenin kuruluş sürecinden bah- sederken, çok zorluk yaşadıklarını ama işin sonunda bu kurumdan mezun olan gençleri görünce bu zorlukların unutulduğunu söyledi. Kalkavan “Atamızın gösterdiği ‘aklı hür vicdanı hür nesilleri yetiştirmeyi başardık” derken, üniversitelerin toplumların refaha ulaşmasında en büyük araçlardan olduğunu söyledi. Kalkavan sözlerine son verirken Katar ile yapılan Deniz Kuvvetleri nezdindeki anlaşmaya da değinerek 11 yıllık bir üniversite için bunun azımsanmayacak bir başarı oldu- ğunu söyledi. Kalkavan, görevinin son senesinde Piri Reis Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın “genç, dina- mik, bizim ekipten” dediği Tamer Kıran’a gönül rahatlığı ile bıraktığını söyledi. Önceki dönem Ulaştırma ve Alt- yapı Bakanı Ahmet Arslan, konuş- masında gençlere öğütler vererek, “Kendinize hedef koyun ve hedefle- rinizi güncelleyin” dedi. Türkiye’nin ayağa kalkması için umudun genç- ler olduğunu söyleyen Arslan, “Bir meslektaşınız ve bir ağabeyiniz olarak inanırsanız başarırsınız, lüt- fen hedeflerinizi büyük tutun” dedi. Arslan konuşmasında “Ulu önder Atatürk’ün söylediği gibi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma zorunluluğumuz var, bayrak artık size teslim. Bu salonda yavru- larımız var ağlama sesleri geliyor, sizin de bayrağı layığıyla onlara teslim etmeniz gerekiyor.” Arslan konuşmasında son olarak denizcile- rin efsane Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın denizciliğe ve Piri Reis Üniversitesi’ne çok emeği geçtiğini bu yapılanlar için kendisine minnet- tar olduğunu belirtti. Törende sahnede yer alan öğren- cilere akademisyenler ve öğretim görevlileri eşlik ederek bölüm birin- cilerine diploma ile birlikte ödülle- rini takdim etti.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=