Tersane Dergisi 59. Sayı (Mart 2019)

24 Tersane / Mart 2019 tersanedergisi.info röportaj “Burası Türkiye Burada İş Var” Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran: Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran dergimizin sorularını yanıtladı. Kıran; Odanın 2019 faaliyet başlıklarından, deniz nakliyat firmalarımızın karşılaştıkları zorluklara, finansmana erişim, iş güvenliği mevzuatı ve yabancı rakipler karşısındaki dezavantajlarımıza, koster filomuzun yenilenmesi projesinin denizcilik sektörümüz için önemine ve oda olarak çok önem verdikleri istihdam seferberliğine kadar merak edilen tüm başlıklarda dergimize önemli açıklamalarda bulundu. TERSANE DERGISI: Deniz Ticaret Odası’nın 2019 Faaliyet Planı Başlık- larını dergimiz için özetler misiniz? TAMER KIRAN: 2019 yılı için Odamız olarak planladığımız faali- yetlerin bazılarından ana başlıklarıyla bahsetmem gerekirse; - Türk dış ticaret yüklerinin taşınmasında Türk bayraklı gemilerin payının artırılmasına yönelik çalışmalar, İthalat ve İhracat yüklerimizin Türk bayraklı gemilerle taşınmasının desteklenmesi ve teşviki, - Üyelerimizin rekabet güçlerini arttırmak, ileri teknoloji kullanımı ve Ar-Ge dahil bir çok konuda KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği Fonları vb. destek ve hibelerden yararlanmalarını sağlamak amaçlı alınacak tedbirler, - Denizcilik sektörüne kullandırılan kredilerde vade uzatımı/ödeme planı değişikliği sağlanması yönünde Eximbank, BDDK Ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz, - Özellikle Gemi İnşa Sanayindeki üyelerimizin kredi teminatlarında karşılaştıkları sorunları çözmeye yönelik gerekli girişimlerimizi devam ettirme çalışmaları, - Sektör ile ilgili mevzuat hazırlık/ geliştirme çalışmalarına etkin katılım sağlanması, - Türkiye’de Denizcilik eğitimi gören stajyerlerin istihdamı ile ilgili başlattığımız çalışmalar. TERSANE DERGISI: Türk Deniz Nakliyatı Firmalarının Karşılaştığı Sorunlar Nelerdir? TAMER KIRAN: Bugün Türk nakliye şirketlerinin karşılaştığı en önemli sorunlar nedir diye baktığı- mızda özellikle bu işin en önemli ayağı olan finansmana erişimde kar- şılaşılan zorluklar diyebiliriz. Burada yerli bankalarımızın denizcilik sek- törüne sağladığı imkanların nispeten az ve daha maliyetli olması bunun yanında yabancı bankaların Türk bay- raklı gemilere karşı takındığı menfii

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=